Neprosperuje vaše společnost tak, jak byste si představovali a vás už její provoz zkrátka nebaví? Nebo vás zasáhla nepříjemná krize a vy se nemůžete vymotat z narůstajících dluhů? Pak je nejvyšší čas na efektivní řešení.

Pokud již nechcete zvažovat revitalizaci firmy nebo její krizové řízení a je pro vás jediným možným řešením likvidace společnosti, rádi vám s ní pomůžeme. A to i v případě, že je vaše firma zadlužená a závazky nedokážete pokrýt ani prodejem firemního majetku.

Likvidace zadlužených firem

V případě likvidace zadlužených společností je postup likvidace většinou odlišný od toho klasického. Běžná likvidace společnosti totiž není příliš rychlou záležitostí a v méně komplikovaných případech zabere 6 – 8 měsíců. Pokud vás ovšem tíží závazky věřitelů, je potřeba jednat efektivněji a nenechat je růst další měsíce.

Proto v těchto případech volíme vždy likvidaci firmy novým vlastníkem. Nejprve se tedy postaráme o odkup vaší společnosti. Nevadí nám ani pokud je společnost v konkurzu, likvidaci nebo insolvenci, nevadí nám dluhy, úvěry ani exekuce. Při odkupu za vás vykomunikujeme úplně vše – od příslušných úřadů až po nepříjemné věřitele.

Nejprve si společně tedy domluvíme bezplatnou konzultaci, na které nám nastíníte celou situaci. My vám na základě získaných informací představíme celý plán a finanční rozpočet, připravíme potřebné dokumenty. A pokud se rozhodnete s námi do odkupu a následné likvidace firmy jít, sejdeme se u notáře, kde společně podepíšeme vše potřebné. Po uhrazení dříve smluvené částky a zákonem daných poplatků, které vám předem sdělíme, vám předáme veškeré listiny. Ty pak sami nebo společně s námi vložíte na příslušný rejstříkový soud a tímto je pro vás celá záležitost uzavřena. My se již pak sami postaráme o likvidaci společnosti a potřebné náležitosti.

Řízená likvidace společnosti

Pokud jste se rozhodli pro likvidaci společnosti a jste své závazky schopni zaplatit, můžeme vám zajistit kompletní servis.

Nejprve přebereme veškerý dohled nad všemi záležitostmi, které je pro likvidaci potřeba vykonat a jmenujeme likvidátora nebo poskytneme někoho z našich profesionálů. Poté se postaráme o nezbytné změny v Obchodním rejstříku a Obchodním věstníku, zajistíme deregistrace a stanoviska orgánů státní správy. Pomůžeme vám s daňovými a účetními výkazy a potřebnou administrativou. Následně zajistíme výmaz společnosti z Obchodního rejstříku.